"Nejkrásnejší na světe nejsou věci, ale okamžiky."
Karel Čapek

"The only limitations you have are the ones you set yourself."
neznámy autor

"Cenu má iba cesta. Len ona trvá, kdežto cieľ je ilúzia pútnika, kráčajúceho po hrebeni, akoby zmysel bol v dosiahnutom cieli."
Antoine de Saint-Exupéry

Overiť CSS!

Overiť HTML 4.01 Transitional!

Niektoré z mojich webových projektov (chronologicky od r. 2006)
kalendár - plánovač//projekt predmetu Interakcia človeka s počítačom
moja homepage 
česko-slovenský seminár doktorandov//projekt predmetu Odborné praktikum
firma kubex s.r.o. 
projekt Koníky pre materské školy//práca pre organizáciu Pestre s.r.o.
našaporadňa.sk//práca pre CPPPaP
konikypredeti.sk//práca pre priateľov
orbisarx.sk//práca pre OrbisArx
shiba-inu.sk//práca pre rodinu
touch4it.sk//firemná stránkaNiektoré zaujímavé linky 
W3schools: http://www.w3schools.com
 
FIIT STU: http://www.fiit.stuba.sk
 
HTML: Special Characters: http://www.utexas.edu
 
IANA - Mime Media Types: http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html
 
IANA - Port numbers: http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xml
 
IANA - Protocol numbers: http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml
 Kamaráti a spolupracovníci
Ivan
Matej Mihalech © 2017